გეოგრაფიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
პროფესორი ლია მაჭავარიანი
პროფესორი დავით კერესელიძე