ფიზიკის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
ასისტენტ პროფესორი თამარ ჭელიძე